Lyžařské pobyty - informace

Zveřejněno: 20. leden 2014

CMU upozorňuje, že pro lyžařské pobyty v zahraničí, zejména v rakouských Alpách, doporučuje vždy uzavřít komerční cestovní pojištění léčebných výloh. Důvodem je skutečnost, že některé typy služeb (např. svoz ze sjezdovky v případě úrazu) nejsou v Rakousku hrazeny z veřejného systému zdravotního pojištění. Dalším důvodem je skutečnost, že podstatná část zdravotnických zařízení je v těchto horských oblastech nesmluvních a tudíž nelze zajistit úhradu nákladů prostřednictvím místního systému veřejného zdravotního pojištění.  I místní občané se z výše uvedených důvodů  musí pro pobyt na horách soukromě připojistit.

V Praze dne 20.1.2014

JUDr. Ladislav Švec, ředitel