Jste zde: Home Uncategorised Aktuality ke Směrnici o právech pacientů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 24/2011 o uplatňování práv pacientů v přeshraniční péči mimo jiné zaručuje pacientům právo na náhradu nákladů vynaložených na plánovanou péči v zahraničí. Záměrem Směrnice bylo usnadnit pojištěncům volný pohyb po Evropské unii a zároveň uvolnit volný pohyb služeb v oblasti zdravotnictví. Směrnice předvídá, že pojištěnec bude moci čerpat plánovanou zdravotní péči v jakémkoliv zahraničním zdravotnickém zařízení (ať už veřejném či soukromém), na místě za péči zaplatí v hotovosti a následně požádá svou zdravotní pojišťovnu o náhradu nákladů, které takto vynaložil. Zdravotní pojišťovna nahradí takovou částku, kterou by vynaložila za stejnou péči poskytnutou v České republice, nejvýše však tolik, kolik pojištěnec skutečně zaplatil. Tedy pokud pojištěnec zaplatil za péči zahraničnímu poskytovateli více, než kolik by stejná léčba stála v ČR, proplatí mu jeho pojišťovna jenom „českou“ cenu a zbytek ponese sám pojištěnec. V případě že by léčba byla v zahraničí levnější, nahradí pojištěnci pojišťovna jenom tolik, kolik skutečně zaplatil. Směrnice zároveň předvídá možnost členských států omezit úhradu přesně specifikované nemocniční, nákladné a vysoce specializované péče předchozím souhlasem zdravotní pojišťovny.
Vzhledem k tomu, že směrnice obecně nejsou přímo aplikovatelné, musí být do národních právních řádů do určitého data transponovány. Transpoziční lhůta této Směrnice uplynula 25. Října 2013, aniž by byla její větší část implementována. V současné době byla vládou schválena novela zákona o veřejném zdravotním pojištění zapracovávající Směrnici a ministerstvo požádalo o projednání novely poslaneckou sněmovnou v prvním čtení. V dané situaci nelze předvídat přesnou podobu, v jaké bude transpoziční novela schválena, ani kdy nabude účinnosti. Do té doby budou zdravotní pojišťovny, co se náhrad za zahraniční zdravotní péči týče, postupovat v souladu s evropskými nařízeními č.883/2004 a 987/2009 a v souladu s judikaturou Evropského soudního dvora, které umožňují refundaci nákladů na nezbytnou péči, na plánovanou nemocniční péči s předchozím souhlasem zdravotní pojišťovny a případně na plánovanou ambulantní péči i bez předchozího souhlasu.
Více informací o nárocích plynoucích ze Směrnice lze nalézt na našich stránkách zde.
V Praze dne 23.11.2013

JUDr. Ladislav Švec, ředitel

Kontaktní informace

Kompletní kontakty naleznete zde!
Kancelář zdravotního pojištění, Praha 3, Žižkov, nám. W. Churchilla 1800/2, PSČ 130 00, Tel: +420 236 033 411, IČ: 70938393
Email: info @ kancelarzp.cz ; www: http://www.kancelarzp.cz/; Datová schránka: 939ut2i