Jste zde: Home Uncategorised Vstup Chorvatska do EU k 1.7.2013

V souvislosti se vstupem Chorvatska do EU bychom rádi informovali o některých změnách v nárocích na zdravotní péči českých pojištěnců v Chorvatsku a chorvatských pojištěnců v ČR.

Vzhledem k tomu, že se vůči Chorvatsku začnou od 1.7.2013 aplikovat evropská koordinační nařízení č. 883/04 a 987/09, budou mít čeští pojištěnci při přechodném pobytu v Chorvatsku nárok na nezbytnou zdravotní péči, a to ve smluvních zdravotnických zařízeních a po předložení Evropského průkazu zdravotního pojištění, příp. Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz.

Pokud bude český pojištěnec potřebovat během svého přechodného pobytu v Chorvatsku určitou specifickou péči spojenou s léčbou chronické nemoci, např. dialýzu, kyslíkovou terapii, chemoterapii, apod., pak již nebude k čerpání této péče potřebovat předchozí svolení své zdravotní pojišťovny. Tato péče by měla být poskytnuta pouze na základě Evropského průkazu zdravotního pojištění. Doporučujeme však i přesto tento druh ošetření předjednat, např. kvůli volné kapacitě.

Čeští důchodci bydlící na území Chorvatska budou mít nově nárok na plnou zdravotní péči jak v Chorvatsku, tak i v ČR. Je však nutné se nejprve zaregistrovat u české veřejné zdravotní pojišťovny a požádat o vystavení nárokového dokladu S1 nebo E121. Stejné nároky mají i nezaopatření rodinní příslušníci důchodců.

Důchodci pobírající jak český, tak i chorvatský důchod, kteří bydlí na území Chorvatska, budou nadále podléhat chorvatským právním předpisům.

Vstupem Chorvatska do EU se samozřejmě také mění nároky chorvatských pojištěnců na území ČR. Již po nich nebude vyžadována předchozí registrace s formulářem HR/CZ 111, ale nezbytná zdravotní péče jim bude při přechodném pobytu v ČR poskytnuta ve smluvních zdravotnických zařízeních pouze na základě chorvatského Evropského průkazu zdravotního pojištění, příp. jeho náhradního certifikátu.

Rádi bychom také upozornili, že od 1.7.2013 bude nutné v případě chorvatských občanů pojištěných v ČR registrovat i jejich nezaopatřené rodinné příslušníky.

Všechny chorvatské instituce sociálního zabezpečení (včetně zdravotního pojištění) jsou počínaje dnem 1.7.2013 dostupné prostřednictvím Master Directory.

V Praze dne 10.6.2013

JUDr. Ladislav Švec, ředitel

Kontaktní informace

Kompletní kontakty naleznete zde!
Kancelář zdravotního pojištění, Praha 3, Žižkov, nám. W. Churchilla 1800/2, PSČ 130 00, Tel: +420 236 033 411, IČ: 70938393
Email: info @ kancelarzp.cz ; www: http://www.kancelarzp.cz/; Datová schránka: 939ut2i