Informace o zdravotní péči při pobytu v Řecku

Aktualizováno: 12. 6. 2012 13:49

Centrum mezistátních úhrad by tímto chtělo informovat turisty cestující do Řecka na možné změny v poskytování zdravotní péče. Vzhledem k současné situaci v Řecku se může stát, že při ošetření v rámci nezbytné zdravotní péče budou čeští pojištěnci muset zaplatit celé ošetření a léky sami, a to i přesto, že předloží Evropský průkaz zdravotního pojištění. Nastane-li taková situace, ponechte si účty za ošetření a po návratu do ČR se obraťte na svou zdravotní pojišťovnu a požádejte o refundaci nákladů. Doporučujeme však i přesto sjednat komerční cestovní pojištění

V Praze dne 12.6.2012

JUDr. Ladislav Švec, ředitel