Jste zde: Home Uncategorised Nároky na zdravotní péči během fotbalového šampionátu EURO v Polsku a na Ukrajině
V případě, že cestujete do Polska, nezapomeňte si s sebou vzít svůj Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC). Na základě tohoto průkazu máte v Polsku nárok na čerpání nezbytné zdravotní péče, jejíž náklady by posléze měly být přeúčtovány přímo Vaší české zdravotní pojišťovně. V případě takového ošetření by k Vám mělo být přistupováno jako k místnímu pojištěnci a na základě předložené karty EHIC by Vám péče měla být poskytnuta bezplatně, s výjimkou případné spoluúčasti, kterou běžně platí i tamní pojištěnci.

Dle sdělení příslušných polských institucí se u akutních případů neplatí spoluúčast u lékařského ošetření či hospitalizace. Pokud však budete muset vyhledat péči zubního lékaře, počítejte s tím, že bude nutné uhradit ošetření na místě celé. Pokud jde o převoz českého pojištěnce zpět na území ČR, ten bohužel není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

V případě, že EHIC nemáte nebo jste jej ztratili, obraťte se na svou českou zdravotní pojišťovnu a požádejte ji o vystavení Potvrzení dočasně nahrazujícího EHIC.

V případě, že cestujete na Ukrajinu, platí následující: Česká republika nemá s Ukrajinou uzavřenou dohodu upravující nároky na zdravotní péči, proto není možné na Ukrajině použít EHIC. Případné náklady na zdravotní péči budete tedy muset uhradit z vlastních zdrojů či k úhradě použít komerční cestovní pojištění.

V Praze dne 8.6.2012

JUDr. Ladislav Švec, ředitel

Kontaktní informace

Kompletní kontakty naleznete zde!
Kancelář zdravotního pojištění, Praha 3, Žižkov, nám. W. Churchilla 1800/2, PSČ 130 00, Tel: +420 236 033 411, IČ: 70938393
Email: info @ kancelarzp.cz ; www: http://www.kancelarzp.cz/; Datová schránka: 939ut2i