Rozšíření působnosti nařízení č. 883/2004 a 987/2009 na Norsko, Lichtenštejnsko a Island

Aktualizováno: 1. 6. 2012 13:00

 

Centrum mezistátních úhrad informuje, že s účinností od 1.6.2012 přistoupily k aplikaci nových nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004, o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, a jeho prováděcího nařízení č. 987/2009 také státy Norsko, Lichtenštejnsko a Island. Původní nařízení Rady (EHS) č. 1408/71, o aplikaci soustav sociálního zabezpečení na osoby zaměstnané, samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství, a jeho prováděcí nařízení č. 574/72, se tedy již nadále nebudou aplikovat ve vztahu k žádnému státu.

V Praze dne 1.6.2012

JUDr. Ladislav Švec, ředitel