Rozšíření působnosti nařízení č. 883/2004 a 987/2009 na Švýcarsko

Aktualizováno: 13. 3. 2012 8:19

Centrum mezistátních úhrad informuje, že Švýcarsko s účinností od 1.4.2012 přistupuje k aplikaci nových nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004, o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, a jeho prováděcího nařízení č. 987/2009. Z hlediska praktických procedur v oblasti zdravotního pojištění a péče (používání nových formulářů, rozsah nároků a kompetencí) se tedy ve vztahu k občanům a institucím Švýcarska bude nově postupovat stejně jako vůči členským státům Evropské unie.

Původní nařízení Rady (EHS) č. 1408/71, o aplikaci soustav sociálního zabezpečení na osoby zaměstnané, samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství, a jeho prováděcí nařízení č. 574/72, se budou nadále aplikovat pouze ve vztahu k občanům a institucím Norska, Islandu a Lichtenštejnska.

V Praze dne 13.3.2012

JUDr. Ladislav Švec, ředitel