Jste zde: Home Uncategorised Rozšíření působnosti nařízení č. 883/2004 a 987/2009 na Švýcarsko

Centrum mezistátních úhrad informuje, že Švýcarsko s účinností od 1.4.2012 přistupuje k aplikaci nových nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004, o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, a jeho prováděcího nařízení č. 987/2009. Z hlediska praktických procedur v oblasti zdravotního pojištění a péče (používání nových formulářů, rozsah nároků a kompetencí) se tedy ve vztahu k občanům a institucím Švýcarska bude nově postupovat stejně jako vůči členským státům Evropské unie.

Původní nařízení Rady (EHS) č. 1408/71, o aplikaci soustav sociálního zabezpečení na osoby zaměstnané, samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství, a jeho prováděcí nařízení č. 574/72, se budou nadále aplikovat pouze ve vztahu k občanům a institucím Norska, Islandu a Lichtenštejnska.

V Praze dne 13.3.2012

JUDr. Ladislav Švec, ředitel

Kontaktní informace

Kompletní kontakty naleznete zde!
Kancelář zdravotního pojištění, Praha 3, Žižkov, nám. W. Churchilla 1800/2, PSČ 130 00, Tel: +420 236 033 411, IČ: 70938393
Email: info @ kancelarzp.cz ; www: http://www.kancelarzp.cz/; Datová schránka: 939ut2i