Rozhodnutí Správní komise č. S8

Aktualizováno: 12. 9. 2011 14:12

Dne 6.9.2011 bylo v Úředním věstníku EU publikováno nové rozhodnutí Správní komise pro koordinaci sociálních systémů č. S8. Rozhodnutí č. S8 vymezuje a ve své příloze uvádí nevyčerpávající seznam dávek, které splňují-li stanovená kritéria a považují se za protézy, velké protetické pomůcky a jiné důležité věcné dávky ve smyslu čl. 33 odst. 1 nařízení (ES) č. 883/2004.

Podrobnosti naleznete v sekci Důležité dokumenty a právní předpisy.
V Praze dne 12.9.2011
JUDr. Ladislav Švec, ředitel