Aktualizace oznámení o zahájení zadávacího řízení

Aktualizováno: 15. 4. 2011 9:37
Centrum mezistátních úhrad, z.s.p.o., IČ: 70938393, se sídlem Praha 3, Nám. W. Churchilla 1800/2 (dále jen zadavatel) jakožto zadavatel otevřeného zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem „Vývoj, implementace, provozování a podpora Access Point - přístupového místa ČR do Evropské architektury pro výměnu standardizovaných zpráv v oblasti dávek v nemoci a mateřství“ zadanou ve smyslu zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ), a uveřejněnou v Informačním systému o veřejných zakázkách (IS VZ US) pod ev. č. 60057826 a v Úředním věstníku EU (TED) pod ev. č. 2011/S 58-094355 (dále jen veřejná zakázka), tímto ve smyslu ust. § 147 odst. 8 ZVZ oznamuje provedení úprav v i) Oznámení o zakázce, jakožto oznámení o zahájení zadávacího řízení, ze dne 18.03.2011, uveřejněném dne 22.03.2011 v Informačním systému o veřejných zakázkách (IS VZ US) pod ev. č. 60057826 a dne 24.03.2011 v Úředním věstníku EU (TED) pod evidenčním číslem 2011/S 58-094355, a ii) zadávací dokumentaci ze dne 18.03.2011. Podrobnosti viz níže.
Oznameni_uprav_v_Oznameni_o_zakazce_a_ZD_2011_04_13.pdf
Oznameni_o_zakazce_ISVZUS_60057826_opravny.pdf
Oznameni_o_zakazce_TED_opravny.pdf
V Praze dne 15.04.2011
JUDr. Ladislav Švec, ředitel