Jste zde: Home Uncategorised Aktualizace oznámení o zahájení zadávacího řízení
Centrum mezistátních úhrad, z.s.p.o., IČ: 70938393, se sídlem Praha 3, Nám. W. Churchilla 1800/2 (dále jen zadavatel) jakožto zadavatel otevřeného zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem „Vývoj, implementace, provozování a podpora Access Point - přístupového místa ČR do Evropské architektury pro výměnu standardizovaných zpráv v oblasti dávek v nemoci a mateřství“ zadanou ve smyslu zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ), a uveřejněnou v Informačním systému o veřejných zakázkách (IS VZ US) pod ev. č. 60057826 a v Úředním věstníku EU (TED) pod ev. č. 2011/S 58-094355 (dále jen veřejná zakázka), tímto ve smyslu ust. § 147 odst. 8 ZVZ oznamuje provedení úprav v i) Oznámení o zakázce, jakožto oznámení o zahájení zadávacího řízení, ze dne 18.03.2011, uveřejněném dne 22.03.2011 v Informačním systému o veřejných zakázkách (IS VZ US) pod ev. č. 60057826 a dne 24.03.2011 v Úředním věstníku EU (TED) pod evidenčním číslem 2011/S 58-094355, a ii) zadávací dokumentaci ze dne 18.03.2011. Podrobnosti viz níže.
V Praze dne 15.04.2011
JUDr. Ladislav Švec, ředitel

Kontaktní informace

Kompletní kontakty naleznete zde!
Kancelář zdravotního pojištění, Praha 3, Žižkov, nám. W. Churchilla 1800/2, PSČ 130 00, Tel: +420 236 033 411, IČ: 70938393
Email: info @ kancelarzp.cz ; www: http://www.kancelarzp.cz/; Datová schránka: 939ut2i