Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Aktualizováno: 22. 3. 2011 11:31

Oznámení o zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku „Vývoj, implementace, provozování a podpora Access Point - přístupového místa ČR do Evropské architektury pro výměnu standardizovaných zpráv v oblasti dávek v nemoci a mateřství“

 

Centrum mezistátních úhrad, z.s.p.o., IČ: 70938393, se sídlem Praha 3, Nám. W. Churchilla 1800/2 (dále jen zadavatel) jakožto zadavatel tímto ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, oznamuje zahájení otevřeného zadávacího řízení za účelem zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Vývoj, implementace, provozování a podpora Access Point - přístupového místa ČR do Evropské architektury pro výměnu standardizovaných zpráv v oblasti dávek v nemoci a mateřství“ (dále jen veřejná zakázka).

Veškeré další informace a podrobnosti týkající se zadávacího řízení a veřejné zakázky jsou uvedeny v uveřejněném oznámení otevřeného zadávacího řízení a dále v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce a jejích přílohách.

Oznámení otevřeného zadávacího řízení za účelem zadání veřejné zakázky bylo uveřejněno dne 22.03.2011 v Informačním systému o veřejných zakázkách (IS VZ US) pod ev. č. 60057826 a dne 24.03.2011 v Úředním věstníku EU (TED) pod evidenčním číslem 2011/S 58-094355.

Oznameni_o_zakazce_ISVZUS_60057826.pdf

Oznameni_o_zakazce_TED.pdf

V Praze dne 18.03.2011 (aktualizováno 25.3.2011)

JUDr. Ladislav Švec, ředitel