Aktualita pro důchodce registrované v ČR

Aktualizováno: 22. 4. 2010 13:22

Upozorňujeme pojištěnce jiných států EU, bydlící v ČR a registrované u české zdravotní pojišťovny na základě formulářů E121 a E109 (tedy typicky důchodce jiných států a jejich nezaopatřené rodinné příslušníky), že v souvislosti se vstupem v účinnost nových koordinačních nařízení EU 883/04 a 987/09 se mění některé okolnosti jejich registrace v České republice.
1. Za vystavení Evropského průkazu zdravotního pojištění nadále není zodpovědná česká zdravotní pojišťovna, ale zahraniční instituce, která vystavila výše uvedené formuláře E121 nebo E109. Proto české zdravotní pojišťovny dopisem vyzývají dotčené registrované osoby, aby svůj současný český Evropský průkaz zdravotního pojištění vrátily registrující české zdravotní pojišťovně. O Evropský průkaz zdravotního pojištění musí požádat u svých zahraničních institucí, které kryjí náklady na jejich zdravotní péči.
2. Výše uvedeným osobám bude pro účely čerpání zdravotní péče na území ČR registrující zdravotní pojišťovnou automaticky vydán a zaslán žlutý Průkaz pojištěnce EU, bydlícího v ČR. Tento doklad je nutné předkládat při ošetření českým lékařům.
3. Všechny registrované osoby mají i nadále nárok na plný rozsah zdravotní péče na území České republiky za stejných podmínek, jaké platí pro české pojištěnce.
Nově mají ovšem od 1.5. 2010 nárok na plný rozsah péče i ve státech pojištění (typicky tedy ve státech, odkud pobírají důchod). Mohou si tak v zásadě vybrat, zda chtějí být léčeni v ČR, kde bydlí, nebo ve státě pojištění.
Výjimkou jsou v tomto ohledu pouze důchodci Dánska, Estonska, Finska, Irska, Itálie, Litvy, Lotyšska, Malty, Portugalska, Rumunska, Slovensko, Velké Británie, bydlící a registrovaní v ČR. Uvedené státy totiž důchodcům registrovaným jinde nepřiznaly plný rozsah nároků na zdravotní péči na svém území (přestože jim tuto možnost nové nařízení dávalo).